CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Nam Siêu Víp: 1.000.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :03-03-24


NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
03-03-24 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
02-03-24TP HCM: 049,
Long An: 762,
Bình Phước: 888,
Hậu Giang: 377
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
455
01-03-24Vĩnh Long: 205,
Bình Dương: 249,
Trà Vinh: 976
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
610
29-02-24Tây Ninh: 898,
An Giang: 663,
Bình Thuận: 510
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
629
28-02-24Đồng Nai: 458,
Cần Thơ: 809,
Sóc Trăng: 292
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
422
27-02-24Bến Tre: 991,
Vũng Tàu: 991,
Bạc Liêu: 589
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
706
26-02-24TP HCM: 909,
Đồng Tháp: 134,
Cà Mau: 186
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
731
25-02-24Tiền Giang: 726,
Kiên Giang: 174,
Đà Lạt: 571
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
476
24-02-24TP HCM: 241,
Long An: 371,
Bình Phước: 267,
Hậu Giang: 003
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
863
23-02-24Vĩnh Long: 118,
Bình Dương: 012,
Trà Vinh: 170
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
699
22-02-24Tây Ninh: 539,
An Giang: 404,
Bình Thuận: 175
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
288
21-02-24Đồng Nai: 430,
Cần Thơ: 609,
Sóc Trăng: 740
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
545
20-02-24Bến Tre: 381,
Vũng Tàu: 811,
Bạc Liêu: 901
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
520
19-02-24TP HCM: 724,
Đồng Tháp: 025,
Cà Mau: 736
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
541
18-02-24Tiền Giang: 539,
Kiên Giang: 656,
Đà Lạt: 415
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
719
17-02-24TP HCM: 627,
Long An: 377,
Bình Phước: 420,
Hậu Giang: 046
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
728
16-02-24Vĩnh Long: 029,
Bình Dương: 838,
Trà Vinh: 498
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
291
15-02-24Tây Ninh: 799,
An Giang: 629,
Bình Thuận: 043
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
626
14-02-24Đồng Nai: 201,
Cần Thơ: 603,
Sóc Trăng: 580
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
700
13-02-24Bến Tre: 041,
Vũng Tàu: 343,
Bạc Liêu: 605
Trúng Bến Tre,
Trúng Bạc Liêu
447
12-02-24TP HCM: 361,
Đồng Tháp: 427,
Cà Mau: 568
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
487
11-02-24Tiền Giang: 895,
Kiên Giang: 682,
Đà Lạt: 808
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
693